1,000.00

קטגוריה:

תיאור

רישיון אופנוע יםמשיט 11

ברכותינו על רצונך להירשם לקורס בבית הספר "אדווה" –אשדוד , הקורס יפתח בפניך עולם שלם של חוויות והגשמת חלום!

  • מבחינה חוקית, קורס אופנוע ים מתאים לגיל 16 ומעלה והוא מחייב הצגת טופס בדיקות רפואיות חתום בבדיקת עיניים ובדיקה כללית תקינים.{טופס כחול}

  • הלימודים העיוניים מתקיימים בכתה בבית הספר לחינוך ימי צמוד למרינה אשדוד. בשעות הערב 18:30 עד 21:00

יתקיימו 3 שיעורים של שעתיים וחצי כל שיעור שבו ילמד הנושא העיוני בהרחבה והכנה למבחן העיוני .

  • לאחר מעבר הבחינה העיונית נתאם לכם שיעור הכנה לטסט ולמבחן מעשי בים.

  • באחריות התלמיד לשלם בעבור הבחינה, העיונית והמעשית באגרה למנהל הספנות.

אגרות רספ"ן :

מבחן תאוריה לאופנוע ים – 

מבחן מעשי לאופנוע ים – 

  • יש להסדיר את כל תשלומי הקורס עד המפגש הראשון שבו יחולקו חומרי הלימוד והקישורים הרלוונטיים.

אי הסדרת כל התשלום תבטל אפשרות המשך.

  • התלמיד יהיה זכאי לקורס חוזר במידה ונכשל, באחריות התלמיד ליצור קשר ולקבוע זמן הגעה.

נתראה

שמעון מלכה וצוות "אדווה"

כתיבת תגובה